Refael Group

שירותי החברה תמ"א 38

חזרה

תמ"א 38

תמ"א 38 – כך תהיו בטוחים מפני רעידות אדמה

עקב רעידות האדמה שצפויות לפקוד אותנו בישראל, קמה תכנית תמ"א 38, במטרה לחזק מבנים שלא בוצע בהם חיזוק כנגד רעידות אדמה. הזדמנות זו, לא בלבד שתחזק את המבנים הישנים ותגרום לדיור בטוח יותר לדיירי הבניין, אלא גם שיפור חזות הבניין, תוספת קומות, מרפסות וממד לדיירים הוותיקים בבנייני מגורים שנבנו לפני שנת 1980. המטרה היא לעודד קבלנים ויזמים לביצוע הפרויקט על חשבונם, תוך ניוד זכויות הבנייה בבנייני המגורים שזה הרווח של אותם הקבלנים. קבלנים נעזרים באדריכלים מקצועיים, אשר ידפיסו את תכניות הבנייה החדשות שנועדו להוסיף קומות, לחזק את המבנה ולהחלפת תשתיות הנמצאות בבניין.

הערכת תקציב לביצוע פרויקט תמ"א 38

חשוב כי הקבלן או היזם, ידע להעריך את התקציב של הבנייה וחיזוק המבנים, במסגרת תמ"א 38. חשוב להיצמד לתכנית הבניה בהתאם לתכניות הבניין המקורית וכך, להבין מה ניתן לשפץ. יש להוציא את תכנית הבניין המקורית ממעון העתקות, כך שהתכנית תהיה ברורה יותר, הן לאדריכלים, למהנדסים ולקבלנים. תמ"א הינה תכנית מורכבת וארוכת טווח ויש לקחת ברצינות את הנושא. בנושא תמ"א ישנם שני סוגים, האחד הוא חיזוק מבנה קיים והתכנית השנייה היא פינוי בינוי, כלומר הריסת המבנה הקיים ובנייה של בניין מגורים חדש תחתיו,

שיכיל קומות רבות ואפשרות לפתור את בעיית הדיור בארץ, בגלל מחסור בבנייני מגורים, במיוחד בערים המרכזיות בארץ.

חלק מהעניין בתוכניות התמ"א 38 הוא שלקבלן המבצע את החיזוק יהיה משתלם לעשות זאת ללא עלות שתחול על הדיירים אלא לממן את הפרוייקט באמצעות קומות נוספות בהם יוכל הקבלן/יזם למכור דירות.לאחרונה פורסם כי החוק מע"מ אפס יחול גם על פרוייקטים של תמ"א 38 מה שישנה את תמונת המצב ויאפשר לקבלנים ליזום יותר פרוייקטים כדאיים.

התחדשות עירונית – תמ”א 38

תכנית תמ”א 38, היא התחדשות עירונית. מבנים ישנים במסגרת שני סוגי תמ”א, היא שיפור פני העיר באמצעות חיזוק וחידוש בנייני מגורים ישנים וכן, הריסת מבנים ישנים ובנייה של בנייני מגורים רבי קומות תחתיהם. התכנית השנייה של תמ”א מוכרת לרבים כ- “פינוי בינוי”. במסגרת זו, היזמים או הקבלנים, ידאגו לדיור חלופי כל זמן שהפרויקט יהיה בתהליך בניה, עד לסיומו. לרוב, פרויקטים במסגרת תמ”א, מתייחסים למתחמים רבי היקף כמו מאות יחידות דיור. לרוב, תכנית זו, מיוחדת לבנייני מגורים צפופים. יש להבדיל מהצפיות המתחם הכללי שעשויה להיות נמוכה, בשל המרווחים הקיימים בן בנייני המגורים.

תמ”א 38 שפירושה הוא: “תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה” היא בעצם תוכנית המאפשרת לדיירי בניינים שנבנו לפני 1980 לחזק אותם נגד רעידות אדמה וכחלק מחיזוק המבנה לשדרג את הבניין ולהוסיף מרפסות/חניות/קומות.

חלק מהעניין בתוכניות התמ”א 38 הוא שלקבלן המבצע את החיזוק יהיה משתלם לעשות זאת ללא עלות שתחול על הדיירים אלא לממן את הפרוייקט באמצעות קומות נוספות בהם יוכל הקבלן/יזם למכור דירות.לאחרונה פורסם כי החוק מע”מ אפס יחול גם על פרוייקטים של תמ”א 38 מה שישנה את תמונת המצב ויאפשר לקבלנים ליזום יותר פרוייקטים כדאיים.

התקשרו עכשיו