Refael Group

שירותי החברה התחדשות עירונית

חזרה

פינוי בינוי

עסקת פינוי בנוי היא עסקה בה דיירי הבניין חוברים ליזם או קבלן במטרה להשביח את דירתם, במרבית המקרים מדובר בשיכונים ישנים או באזורים מרכזיים בהם הקרקע שוות ערך.
במקרים אלה הדיירים מתקשרים חוזית עם היזם או הקבלן ובעצם מוותרים על דירתם הישנה בתמורה לדירה חדשה.

היזם הורס את הבניין הקיים ובונה במקומו בניין חדש ומשודרג עם מס' קומות נוספות.הדיירים מקבלים בתמורה לדירתם הישנה, דירה חדשה ומאובזרת
ולעתים בתוספת חניה, מרפסת ומחסן, בעוד היזם מקבל לידיו את הדירות שנבנו בקומות הנוספות ו/או בהרחבת הקומות הקיימות אותן הוא משווק לכלל הציבור.

דוד רפאל מקדם בניית 1,200 דירות בציר ז’בוטינסקי ברמת גן

לכתבה המלאה בכלכליסט לחצו

לכתבה המלאה במקומונט רמת גן לחצו

התקשרו עכשיו