Refael Group

הנוסחה להשקעה רווחית
בקרקעות בישראל עם קבוצת רפאל נדל"ן

קרקע בפריים לוקיישן

קרקע בפריים
לוקיישן, עם פוטנציאל
עליית ערך משמעותית

רכישה של הקרקע

רכישה של הקרקע
בקבוצת רוכשים–
שלב ההשקעה

יצירת תשואה גבוהה

יצירת תשואה גבוהה
יותר להשקעה באמצעות
השבחת הקרקע

קרקע בפריים לוקיישן, עם פוטנציאל עליית ערך משמעותית

השלב הראשון בהשקעה רווחית זה המוצר –
קרקע כמה שיותר רווחית עם מינימום סיכון. המומחיות שלנו היא מציאת קרקעות להשקעה בישראל המיועדות לבנייה מידית או עתידית לפני קפיצת עליית ערך וליצור את קפיצת הערך למשקיעים ביחד עם הרשויות.

איזה קרקע כדאי לרכוש לפני קפיצת ערך?
א. מיקום מצוין, בתכנית פיתוח של הרשויות וקרוב לאמצעי תחבורה.
ב. קרקע שצפוי להגדיל את הזכויות שלה, בעירוב שימושים, כלומר קרקע עם זכויות בנייה למגורים, משרדים ומסחר.
ג. קרקע שתתאים לתקציב מגוון של המשקיעים.

איך מקטנים סיכון למשקיעים?
לפני כל רכישה אנחנו בודקים סטטוס הקרקע וההיתכנות שלה לפיתוח עירוני עתידי באמצעות מקצועיות וניסיון של מעל ל-30 שנה. בנוסף אנחנו מזמינים דוח שמאות לכל פרויקט שנערך על-ידי שמאי מוסמך.

מעל ל 30 שנה אנחנו יודעים לאתר קרקעות רווחיות עם סיכון קטן בדיוק כאלה.
ברגע שיש קרקע מתאימה וכדאית – עוברים לשלב הבא.

רכישה של הקרקע בקבוצת רוכשים– שלב ההשקעה

בשלב השני נכנסים המשקיעים, אחרי שמצאנו קרקע שהיא השקעה טובה, משתלמת עם מעט סיכון.
בשלב הזה אנחנו יוצאים לדרך ביחד: אנחנו רוכשים את הקרקע ביחד עם המשקיעים כקבוצת רוכשים.
קבוצת רוכשים היא קבוצה של משקיעיםשרוכשים ביחד את הקרקע, כל אחד לפי חלקו היחסי בקרקע.
אנחנו יוצרים קבוצות רוכשים מעל ל 30 שנים במקצועיות וניסיון.
ברגע שרכשנו את הקרקע ביחד– עוברים לשלב הבא.

יצירת תשואה גבוהה יותר להשקעה באמצעות השבחת הקרקע

בשלב השלישי הקרקע בבעלותנו, אנחנו וכל המשקיעים. הגיע השלב להגדיל את הרווחיות של ההשקעה.
קבוצת רפאל נדל"ן מקדמת את התוכנית ביחד עם הרשויות להגדלת זכויות הבניה, כלומר שלכל רוכש יהיו זכויות נדל"ן גדולות יותר להשקעה שביצענו.

ישנם שתי אפשרויות לסיים את ההשקעה וליהנות מהתשואה:
אקזיט -בחלק מהמקרים, לאחר השבחת הקרקע באמצעות הגדלת הזכויות בפרויקט לכל משקיע,אנחנו מוכרים את הקרקע יחד עם המשקיעים עוד לפני הבנייה- עסקת "EXIT".
דוגמה ליצירת תשואות גבוהות בהשקעות בעסקאות EXIT:
בפרויקט בעיר נשר, נרכשה קרקע מאושרת לבניה של משרדים ומסחר לפי תב"ע. פעלנו להעצים את זכויות הבניה של המשרדים והמסחר ולהוסיף עוד 200 יחידות דיור לסטודנטים. שווי רכישת הקרקע של הקבוצה היתה 24 מיליון ₪. לאחר 3 שנים מכרנו את הקרקע לפי 50 מיליון ₪. רווח של מעל 100% ללקוחות.
בנייה-בחלק מהמקרים, קבוצת הרוכשים מתאגדת גם לבניה משותפת ואנחנו בונים יחד איתם את הפרויקט.

דוגמאות מהשקעות בפרויקטים לבניה:
פרויקט GOLDTEC כפר סבא, קרקע שרכשנו בפארק התעשייה החדש של כפר סבא מזרח.
פרויקט GOLDTEC רחובות, קרקע שרכשנו בפארק הטכנולוגיה וההייטק העתידי של רחובות “פארק הורוביץ".
בפרויקטים של בנייהקבוצת הרכישה בונה בצורה משותפת על ידי בחירת ועד שמייצג את קבוצת הרכישה ואנשי מקצוע. קבוצת הרכישה נהנית ביחד מהתשואה של הצלחת בניית הפרויקט.

 

לסיכום, קבוצת רפאל נדל"ן מקפידה לדאוג ללקוחותיה מלפני שלב ההשקעה, לאורך כל חיי הפרויקט,על ידי מענה לכל פניה ועד שהתשואה להשקעה אצלכם. ולא לשכוח את הדובדבן למשקיעים שזכו לתשואות נהדרות – עדכון ראשוני על כל אופציית השקעה חדשה לפני כולם.

התקשרו עכשיו