Refael Group

מאמרים וכתבות

פינוי בינוי באזור המרכז

2021 אוקטובר 28 | על ידי רפאל נדל"ן |מאמרים

תהליך פינוי בינוי – כשמו כן הוא: תהליך שבו נהרס בניין ישן וקטן, ובמקומו נבנה בניין חדש המנצל את פני השטח בצורה מיטבית ומכיל יותר יחידות דיור. תהליכי פינוי בינוי החלו להפוך נפוצים בישראל, אם בקנה מידה של בניין בודד, ואם בקנה מידה של כמה בניינים יחד ואף שכונות שלמות. פינוי בינוי, יחד עם תמ"א 38 2 לחיזוק מבנים, הם שני הכלים העיקריים של התחדשות עירונית. 

בדרך כלל, פרויקטים בקנה מידה גדול של התחדשות עירונית בפינוי בינוי מקודמים ומבוצעים בהחלטת הרשות המקומית. במקרים של בניין אחד או שניים סמוכים, גם הדיירים יכולים להתקשר עם חברה קבלנית המתמחה בביצוע פרויקטים מסוג זה, ויחד לתכנן ולבצע את התהליך. תהליכי פינוי בינוי באזור המרכז מאפיינים התחדשות עירונית באזורי ביקוש, שבהם היצע הקרקעות לבנייה חדשה נמוך, ובניינים ישנים רבים בנויים על שטחים שמנוצלים בצורה שאינה מיטבית.

פרויקטים של פינוי בינוי מקבלים תוקף משפטי מחוק התכנון והבנייה, ויש תקנות וחוקים נוספים המסדירים את תנאי הפרויקטים השונים: זכויות הבנייה הנוספות, הקלותמס והיטלי השבחה לבעלי הדירות, התמודדות עם דיירים סרבנים ועוד. את האישורים והטיפול בתחום פינוי בינוי מרכזת הוועדה הבין משרדית להתחדשות עירונית, שבה חברים נציגים ממשרד האוצר, משרד הפנים, משרד השיכון, משרד איכות הסביבה, נציגי רמ"י – רשות מקרקעי ישראל ונציגים נוספים.

התנאים לקיום פרויקט פינוי בינוי באזור המרכז

כאמור, היוזמה לקיום פינוי בינוי יכולה להיות של דיירי בניין או שכונה, או של הרשות המקומית ומשרד השיכון והבינוי. הוועדה להתחדשות עירונית בוחנת את ההיתכנות של הפרויקט, ואם היא מאשרת – החלטתה בתוקף לכמה שנים (במקרים מסוימים אפשר להאריך את תוקף ההחלטה).

תנאי נוסף לקיום פרויקט פינוי בינוי באזור המרכז ובכלל, הוא הסכמת כלל דיירי הבניין או מקבץ הבניינים המיועדים להריסה ולבנייה מחדש. בעבר נדרשה הסכמת 100% מן הדיירים, אך כיום גם במקרה של 80% הסכמה (בתנאים משפטיים מסוימים) אפשר להוציא לפועל את הפרויקט. 

התמודדות עם דיירים סרבנים

סירוב של דיירים להשתתף בפרויקט פינוי בינוי באזור המרכז, וגם באזורים אחרים כמובן, הוא נפוץ מאוד. מכיוון שאישור הוועדה מוגבל בזמן, הדיירים הסרבנים יכולים לגרום לביטול פרויקט או לדחייתו בשנים ארוכות. סירוב נחשב לסביר במקרה של פיצוי לא הוגן, הצעת מגורים חלופיים שאינם מתאימים לבעלי מוגבלויות או לקשישים, קבלן שלא מעמיד ביטחונות מתאימים, או נסיבות מיוחדות. בשנת 2006 תוקן החוק וקבע שסרבנים מסיבות שאינן סבירות חושפים עצמם לתביעה מצד שאר הדיירים המבקשים לקדם את הפרויקט.

מי מרוויח מפינוי בינוי באזור המרכז?

מכיוון שהאזור הצפוף במדינה הוא גם המבוקש ביותר והוותיק ביותר, בניינים רבים ואף שכונות הם פוטנציאל לפינוי בינוי. הדיירים מקבלים דירות חדשות וגדולות, ומעלים את ערך הנכס שברשותם ואת איכות חייהם. הקבלנים נהנים מאפשרות למכור דירות באזורי ביקוש גבוהים. למעשה, אם הפרויקט מתוכנן כהלכה – כל הצדדים יוצאים ממנו נשכרים.

 

כתבות נוספות

אזרוח ענף הבנייה בישראל

לכתבה המלאה

2020 נובמבר 9
על ידי רפאל נדל"ן

אישור תב"ע בישראל

לכתבה המלאה

2020 אוקטובר 28
על ידי רפאל נדל"ן

הקורונה והשפעתה על רוכשי הדירות

לכתבה המלאה

2021 ינואר 31
על ידי רפאל נדל"ן

השלבים להפשרת קרקע חקלאית

לכתבה המלאה

2021 מרץ 29
על ידי רפאל נדל"ן

השקעה בעידן הקורונה

לכתבה המלאה

2020 יולי 20
על ידי רפאל נדל"ן

השקעה בקטן, תשואה בגדול– היתרונות בהשקעה בקרקעות ודירות קטנות

לכתבה המלאה

2021 פברואר 28
על ידי רפאל נדל"ן

יתרונות פרויקט השבחת קרקע

לכתבה המלאה

2021 ינואר 31
על ידי רפאל נדל"ן

התקשרו עכשיו