Refael Group

מאמרים וכתבות

מהלך ההטבות של הממשלה לקרקע חקלאית

2021 נובמבר 30 | על ידי רפאל נדל"ן |מאמרים

הטבות הממשלה לקרקע חקלאית – הפחתת היטל השבחה

אחד האפיקים המשתלמים ביותר להשקעה בשוק הנדל"ן הישראלי, אפיק המתאים בעיקר עבור משקיעים בעלי סבלנות ואורך נשימה, הוא רכישת קרקע חקלאית במחיר נמוך, החזקתה במשך פרק זמן ארוך , ומכירת הקרקע לאחר שייעודה משתנה לקרקע לבנייה. בשפת השוק נקראת "קרקע להשקעה".

שינוי ייעוד הקרקע (מחקלאית לבנייה) מעלה את ערכה בשיעורים גבוהים מאוד, ומשקיעים שיודעים לזהות הזדמנויות רושמים תשואות מעולות על הקרקע. המסקנה המשתמעת היא שאף פעם לא מאוחר לרכוש קרקע חקלאית – כמובן אם יודעים היכן נכון לקנות את הקרקע, ובאיזה תזמון.

למה להוריד היטל השבחה?

הצעדים שעושה ממשלת ישראל כדי לצנן את שוק הנדל"ן הם מגוונים, ונגעים לתחומים רבים – מיסוי, בנקים ומשכנתאות, תוכניות מחיר למשתכן ומחיר מטרה – אך כל אלו לא מטפלים בצורה מהותית בתחום ההיצע. תחום זה תלוי בהתחלות בנייה צפויות, וכאן נכנסים בעלי הקרקעות לתמונה: משרד האוצר העלה הצעה להוריד באופן משמעותי את היטל ההשבחה על הקרקע ל-34% בלבד, במקום 50%.

אז מהו היטל השבחה? בקצרה: מדובר למעשה במס שמשלמים המשקיעים בעלי המגרשים על עליית ערך הקרקע שרכשו כשמחירה היה נמוך. כמו בכל עסקה נושאת רווח, המדינה לוקחת את חלקה באמצעות המס הקבוע בחוק. ככל שזה נוגע לקרקע בתהליך שינוי ייעוד, המדינה מודעת לכך שבעלי הקרקעות מחזיקים את הקרקעות כדי שיעלו את ערכן במרוצת השנים. לכן מבקשת המדינה, באמצעות הטבת המס הנוכחית, לעודד את בעלי המגרשים לבנות או למכור את המגרשים למי שמעוניין לבנות – ובכך להגדיל את היצע הדירות בשוק הנדל"ן.

מה משמעות ההורדה עבור משקיעים?

מטרת הורדת המס היא צמצום החסם עבור מי שנמנעו מבנייה או ממכירה עקב המס הגבוה, ולמעשה שחרור פקק בשוק הנדל"ן באמצעות ההטבה על קרקעות לבנייה. ההטבה הזאת משפרת את מצבם של בעלי הקרקעות מצד אחד, מכיוון שהיא מאפשרת להם לממש את עליית הערך של הקרקע שלהם תוך כדי תשלום מס מופחת. מצד שני היא משפרת את מצבם של משקיעים פוטנציאליים המעוניינים ברכישת קרקע שנמצאת בתהליך מתקדם של אישורי בנייה – אם לצורך בניית בית להשקעה, ואם לצורך בנייה פרטית למגורים. 

חלון ההזדמנות של הפחתת המס הוא רגע קריטי שפותח אפשרויות רבות עבור בעלי מגרשים רבים המחזיקים קרקע חקלאית וגם עבור מי שמבקש לקנות מגרש לבניית בית. כל תנועתיות בשוק הקרקע להשבחה, כפי שמתרחשת עכשיו עם הטבות המס, היא רגע שבו אפשר להיכנס אל השוק או לצאת ממנו – ולהרוויח. הפחתת המס מ-50% ל-34% היא הפחתה לא מבוטלת. מדובר בהזדמנות מצוינת עבור המשקיעים בעלי המגרשים לממש את התשואה שצברו על הקרקע, ולשלם פחות מס באופן משמעותי.

כתבות נוספות

אזרוח ענף הבנייה בישראל

לכתבה המלאה

2020 נובמבר 9
על ידי רפאל נדל"ן

אישור תב"ע בישראל

לכתבה המלאה

2020 אוקטובר 28
על ידי רפאל נדל"ן

הקורונה והשפעתה על רוכשי הדירות

לכתבה המלאה

2021 ינואר 31
על ידי רפאל נדל"ן

השלבים להפשרת קרקע חקלאית

לכתבה המלאה

2021 מרץ 29
על ידי רפאל נדל"ן

השקעה בעידן הקורונה

לכתבה המלאה

2020 יולי 20
על ידי רפאל נדל"ן

השקעה בקטן, תשואה בגדול– היתרונות בהשקעה בקרקעות ודירות קטנות

לכתבה המלאה

2021 פברואר 28
על ידי רפאל נדל"ן

יתרונות פרויקט השבחת קרקע

לכתבה המלאה

2021 ינואר 31
על ידי רפאל נדל"ן

התקשרו עכשיו