Refael Group

מאמרים וכתבות

השלבים להפשרת קרקע חקלאית

2021 מרץ 29 | על ידי רפאל נדל"ן |מאמרים

הפשרת קרקע הינה הליך בו משנה המדינה את הקרקע, מקרקע בייעוד חקלאי לקרקע זמינה לבנייה. בשלב ההתחלתי, מחיר הקרקע זול משמעותית, לכן רכישת קרקע מסוג זה מתאימה לרוב לאנשים פרטיים שרוצים בעתיד לבנות את ביתם או לחלופין להשקיע בקרקעות המוגדרות כרגע כחקלאיות. יזמים רבים וחברות גדולות יתעניינו גם הם ברכישת קרקע זו עקב היכולת שלה להוביל לרווח גדול לאחר שינוי ייעודה, מכיוון שהיא עשויה להיות שווה הרבה יותר לאחר שיהיה ניתן לבנות עליה.

הפשרת קרקע חקלאית

שינוי של ייעוד הקרקע מהווה למעשה השבחה שלה, מכיוון שיש לה יכולת ניצול רחבה הרבה יותר מהקיימת. הפשרת קרקע חקלאית היא למעשה שם כולל לתהליכים של שינוי היעוד של הקרקע, מזו שמאפשרת לדוגמה רק לגדל עליה, לזו שמאפשרת לבנות עליה מסחר, משרדים ומגורים.

מדוע יש צורך בהפשרת קרקע חקלאית?

במדינה ישראל יש הקפדה ופיקוח קפדניים על שוק הנדל"ן ולאחר קניית קרקע חקלאית ניתן לעשות בה שימוש על-פי מה שחוק בעניין קרקעות חקלאיות מתיר (גידול בע"ח, מזון, ביגוד ועוד). כמו כן, ככל שקיימות יותר אפשרויות בשימוש בקרקע כך הערך עולה בהתאם, בעקבות כך עלות קרקע חקלאית (טרם השבחתה) נמוכה הרבה יותר מאשר קרקע שמיועדת לבניה, מסחר ומגורים עקב הביקוש הנמוך שיש לה. לאחר הפשרת הקרקע והשבחתה ניתן יהי לבנות עליה ולבעלי הקרקע צפוי להיות מחיר נמוך בהרבה לשטח מ"ר ממחיר השוק או מכירתה בעלות גבוהה יותר לאחר השבחתה.

השלבים העיקריים בהפשרה של קרקע חקלאית לבנייה

יזם  בתחילת ההליך יש צורך ביזם בין אם העירייה או חברה או כל אדם פרטי. היזם יזום תוכנית שתשנה את היעוד של הקרקע החקלאית לזמינה לבניית מגורים/משרדים/מסחר.

הופעה בתמ"א 35 – במידה והקרקע הייעודית מופיעה בתוכנית המתאר הארצית כגן לאומי, אי אפשר יהיה לשנות את ייעודה, זו בדיוק הסיבה שאי אפשר לגעת בגנים לאומיים ושטחים דומים לכך. הקרקע חייבת להופיע בתוכנית המתאר הארצית כזו שייעודה יהיה למסחר/משרדים/מגורים וכל פרויקט אחר המתאים.

אישור הוועדה לשמירת קרקע חקלאית – אישור שניתן לאחר דיון רלוונטי לגבי הקרקע הרצויה ולא יהיה ניתן להתקדם בלעדיו.

אישור הרשות המקומית – ועדה מקומית אחראית על מרחב תכנון מקומי ובנייה בקרקע כזו והינה חייבת להיות מתאימה לתוכנית המתאר המקומית ולכן נדרש לקבל את אישורם.

אישור הוועדה המחוזית – הוועדה המחוזית תפקידה לאשר את הפשרת הקרקע ולשם כך נדרש לקבל את אישורה להפשרת הקרקע החקלאית המיועדת, לכל מחוז יש את החוקים וההתניות שלו והתכנון אמור לעמוד בהם וע"פ התוכנית המתאר שהרשות המקומית אישרה.

שלבים אלו הם חלק מההליך להפשרת קרקעות חקלאיות, ההליך הינו מסודר, ברור ומנוהל על-ידי היזם שהגיש את הבקשה. עקב מצוקת הדיור במדינת ישראל ובכדי שהליך זה יהיה קצר יותר הוקמה וועדת ותמ"ל (וועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור ותכנון שמטרתה להגדיל את היצע הדירות בישראל) תפקידה הינו לזרז את ההליכים הבירוקרטים אל מול הרשויות אם אינטרס משטוף עם היזם ואישור תוכניות בנייה גדולות ברמה ארצית באופן מהיר וכך גורמת להליכי השבחת קרקעות להיות מהירים ויעלים יותר.

כתבות נוספות

אזרוח ענף הבנייה בישראל

לכתבה המלאה

2020 נובמבר 9
על ידי רפאל נדל"ן

אישור תב"ע בישראל

לכתבה המלאה

2020 אוקטובר 28
על ידי רפאל נדל"ן

השקעה בעידן הקורונה

לכתבה המלאה

2020 יולי 20
על ידי רפאל נדל"ן

השקעה בקטן, תשואה בגדול– היתרונות בהשקעה בקרקעות ודירות קטנות

לכתבה המלאה

2021 פברואר 28
על ידי רפאל נדל"ן

יתרונות פרויקט השבחת קרקע

לכתבה המלאה

2021 ינואר 31
על ידי רפאל נדל"ן

משכנתא וריבית פריים – החוק החדש והשפעתו על עולם הנדל"ן

לכתבה המלאה

2021 פברואר 28
על ידי רפאל נדל"ן

נדל"ן בעליה בקרב זוגות צעירים

לכתבה המלאה

2020 אוגוסט 31
על ידי רפאל נדל"ן

התקשרו עכשיו