Refael Group

מאמרים וכתבות

אישור תב"ע בישראל

2020 אוקטובר 28 | על ידי רפאל נדל"ן |מאמרים

כמעט כל קרקע בישראל, שייכת לשטח טריטוריאלי מסוים של גוף או רשות אשר לה הסמכות החוקית על אותו האזור. פרמטרים רבים מסייעים למשקיעי נדל"ן לבחור את הנכס הנכון ביותר עבורם להשקעה, החל מהעיר או היישוב בהם הפרויקט ממוקם, גודל הפרויקט, לאיזו מטרה הוא משמש וכן האזור סביבו- מרכזי תרבות, פנאי, חינוך, מסחר וכו'. אחד הפרמטרים החשובים ביותר להשקעה הינו מסמך התב"ע, אשר כולל את כל התוכנית הקיימת וכן התוכנית העתידית לאזור. תכנית בניין עיר, או בקצרה- תב"ע, הינה תוכנית מתאר מפורטת, אשר מהווה חלק מתכנון של גוף ממשלתי או רשות עירונית לאזור מסוים. המסמך כולל את התכנון הכללי של הפרויקט, בהיבטיו הכלכליים, החברתיים והתרבותיים וכן תכנון פיזי של האזור. המטרה העיקרית של התוכנית היא להעניק תוקף חוקי, אשר מטרתו להגדיר ולהסדיר ייעוד, שימושים וכן זכויות בניה ליזמים על שטח קרקע מסוים.

מהן זכויות בניה?

זכויות בניה הינן זכויות אשר מגיעות לאותו הגורם אשר מתעניין בבנייה על קרקע מסוימת ומגיעות לאחר שהגיש לידי הועדה העירונית או המחוזית לתכנון ולבניה בקשה לתב"ע. ביכולתה של תוכנית זו, לבטא את הראייה האורבנית והתכנונית אשר צפויה לאותו אזור ולאותו הפרויקט וכן לקבוע את ייעודו של השטח- מגורים, מסחר, משרדים, תעשיה, מבני ציבור וכו'. לאחר שהועדה אליה הוגש התב"ע מאשרת את הבקשה של אותו גורם, מוענקות לו זכויות בניה הקובעות את האחוז המדויק משטח המקרקעין אותו הוא ביקש, על שטח זה הוא יוכל לבנות.

כתבות נוספות

השקעות בנדל"ן

לכתבה המלאה

2018 דצמבר 26
על ידי רפאל נדל"ן

השקעה בעידן הקורונה

לכתבה המלאה

2020 יולי 20
על ידי רפאל נדל"ן

10 הערים עם ריכוז חברות ההייטק הגבוה ביותר בארץ

לכתבה המלאה

2018 אוקטובר 3
על ידי רפאל נדל”ן

10 חברות הייטק מובילות שפועלות בכפר סבא

לכתבה המלאה

2018 נובמבר 7
על ידי רפאל נדל”ן

נדל"ן בעליה בקרב זוגות צעירים

לכתבה המלאה

2020 אוגוסט 31
על ידי רפאל נדל"ן

עליית יהודים לישראל והשפעתה על מחירי הדירות

לכתבה המלאה

2020 יולי 29
על ידי רפאל נדל"ן

רכישת משרדים להשקעה – האם זה כדאי?

לכתבה המלאה

2019 אוגוסט 31
על ידי רפאל נדל”ן

התקשרו עכשיו Call Now Button077-8048625